Бюджет

Бюджет 2022

 

Отчет към 31.03.2022 г.

 

Отчет към 30.06.2022 г.

 

Отчет към 30.09.2022 г.

 

Отчет към 31.12.2022 г.