Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 01.01.2019 – 31.12.2019

 

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.09.2019

 

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2019

 

Бюджет 2019

 

Първо тримесечие – 2019 година

 

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета 01.01.2018 – 31.12.2018

 

Бюджет 2018

 

Първо тримесечие – 2018 година

 

Второ тримесечие – 2018 година

 

Трето тримесечие – 2018 година