Бюджет

Бюджет 2023

 

Отчет към 31.03.2023 г.

 

Отчет към 30.06.2023 г.

 

Отчет към 30.09.2023 г.

 

Отчет към 31.12.2022 г.