Бюджет

Бюджет 2024

 

Отчет към 31.03.2024 г.

 

Отчет към 30.06.2024 г.

 

Отчет към 30.09.2024 г.

 

Отчет към 31.12.2024 г.