Новини

април 9, 2020

Във връзка с обявената епидемиологична ситуация и въведеното извънредно положение заявлението по чл.140, ал.2, т.1 от Наредбата за приобщаващото образование се подава онлайн на имейла на РЦПППО – Благоевград. Заявление Изтегли от тук Останалите документи, описани в чл.140, ал.2, т.3-5 от Наредбата за приобщаващото образование, се изпращат на хартиен носител на адреса на РЦПППО –