За нас

 Помощник-директор

София ВоденичароваЕкип в Благоевград

Ресурсни учители

Слухово-речеви рехабилитатор

 Психолог   

Логопед Екип в Благоевград

Психолог

Слухово-речеви рехабилитатор

ЛогопедЕкип в Сандански

Ресурсни учители 

Слухово-речеви рехабилитатор

Психолог

ЛогопедЕкипи в Гоце Делчев и общините Гърмен, Сатовча

Ресурсни учители 

Слухово-речеви рехабилитатор

Психолог 

Логопед

 Екип в Кресна

Ресурсни учители  

Психолог 

ЛогопедЕкип в Якоруда

Ресурсен учител

Слухово-речеви рехабилитатор 

Психолог 

ЛогопедЕкип в Разлог

Ресурсни учители

Слухово-речеви рехабилитатор 

Психолог 

ЛогопедЕкип в Банско

Ресурсни учители

Психолог 

ЛогопедЕкип в Петрич

Ресурсни учители 

Психолог 

Логопед


 

 

Последно модифициране: петък, 14 април 2017, 18:32