Дейности

Какво правим, за да сме по-добри и полезни професионалисти?

Повишаваме професионалната си квалификация, като участваме в семинари и конференции, свързани с  обучението и развитието на децата със специални образователни потребности.

КВАЛИФИКАЦИИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ КЪМ РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР -  БЛАГОЕВГРАД                       

Ресурсни учители:

Сдружение „Тацитус”-  център за работа с деца с аутизъм 

 • Обучителен семинар на тема: „Заедно за специалните деца”.                       

Фондация „Социални  общности”

 • Обучение на тема:  „Работа с ученици  със специални образователни потребности”
 • „Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната свера и  аутизъм ”                       

Център за приобщаващо  образование                          

 • Обучителен семинар на тема:  „Монтесори педагогика и нейното  приложение в работата с деца със специални образователни потребности в  училищата”.                       

Фондация Европартньори  2007

 • Курс: „Интегрирано  обучение на деца със специални образователни потребности.            
 • „Разработване на индивидуална  учебна програма”                       

Център за терапия на  комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст

 • Обучителен семинар на тема: „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в начална училищна   възраст”      

Логопеди:

Фондация  Европартньори 2007

 • Курс: „Интегрирано  обучение на деца със специални образователни потребности.          
 • „Разработване на индивидуална учебна  програма”

Център за приобщаващо  образование и Логос АБВ

 • „Сензорна преработка  на Braian Gym”                       

Сдружение „Тацитус”-  център за работа с деца с аутизъм  

 • Обучителен семинар на тема: „Заедно за специалните деца”.

Фондация „Социални  общности”

 • Обучение на тема: „Работа с ученици  със специални образователни потребности”
 • „Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната свера и  аутизъм”

Център за приобщаващо  образование                          

 • Обучителен семинар на тема: „Монтесори педагогика и нейното  приложение в работата с деца със специални образователни потребности в  училищата”.

Център за терапия на  комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст       

 • Обучителен семинар на тема: „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в начална училищна   възраст”PECS - система за общуване чрез картинки” Национален  педагогически център                          
 • Обучение на тема:  „Скрининг проучване на лица с нарушения на плавността на   речта/зекване, запъване/”.                            

Психолози:

 Сдружение „Тацитус”- център за работа с  деца с аутизъм                          

 • Обучителен семинар на  тема: „Заедно за специалните деца”.                       

Фондация „Социални  общности”

 • Обучение на тема:  „Работа с ученици  със специални образователни потребности” „Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната свера и  аутизъм ”                       

Център за приобщаващо  образование                          

 • Обучителен семинар на тема:  „Монтесори педагогика и нейното  приложение в работата с деца със специални образователни потребности в  училищата”.                       

Фондация  Европартньори 2007

 • Курс: „Интегрирано  обучение на деца със специални образователни потребности.            
 • „Разработване на индивидуална  учебна програма”                       

Център за терапия на  комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст    

 • Обучителен семинар на тема: „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в начална училищна   възраст”

Дружество на  психолозите в Република България                          

 • Обучение на тема: „Превенция  на агресията и насилието в училище”.

Национален център  по опазване на общественото здраве                          

 • Тематичен курс на тема: „Обучителен курс за работа с тест на Векслер за интелигентност при деца  от 6 до 16 год./HAWIK-R 1983/ българска стандартизация”                         

  СРР

Фондация  Европартньори 2007

 • Курс: „Интегрирано  обучение на деца със специални образователни потребности.          
 • „Разработване на индивидуална учебна  програма”

Център за приобщаващо  образование и Логос АБВ

 • „Сензорна преработка  на Braian Gym”

Фондация „Социални  общности”

 • Обучение на тема:  „Работа с ученици  със специални образователни потребности”
 • „Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната свера и  аутизъм ”

Център за приобщаващо  образование                          

 • Обучителен семинар на тема:  „Монтесори педагогика и нейното  приложение в работата с деца със специални образователни потребности в  училищата”.

Център за терапия на  комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст     

 • Обучителен семинар на тема: „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в начална училищна   възраст”

Терапевтичен и  обучителен център „Пумпелина”

 • Тренинг: „Терапевтични техники и  последователности при работа с деца с нарушен слух и кохлеарни импланти”.
Последно модифициране: събота, 14 февруари 2015, 14:54